RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 128kWORD 57k
28.8.2015
PE568.377v01-00
 
B8-0899/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


tõhusama välisvõitlejate (foreign fighters) vastase võitluse kohta


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek tõhusama välisvõitlejate (foreign fighters) vastase võitluse kohta  
B8-0899/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et 2015. aasta 15. juunil Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ees esinedes kinnitas ELi terrorismivastase võitluse koordinaator Gilles De Kerchove oma avalduses, et Euroopas püsib endiselt suur välisvõitlejatest (foreign fighters) tulenev oht ja EL ei ole suutnud takistada Euroopast värvatuid, kes on ühinenud radikaalsete islamirühmitustega Süürias ja Iraagis;

B.     arvestades, et hinnanguliselt võitleb praegu Lähis-Ida sõjapiirkondades 4000 eurooplast terrorirühmituste ridades ja eri liikmesriikidest on endiselt lahkujaid;

1.      palub komisjonil teha teatavaks põhjused, mis on tekitanud praeguse olukorra, ja töötada välja otsustavamaid meetmeid sellise olukorra parandamiseks;

2.      kutsub komisjoni koostama ametliku ja täieliku välisvõitlejate nimekirja, mis oleks kättesaadav kõigi liikmesriikide politseijõududele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika