ONTWERPRESOLUTIE
PDF 122kWORD 57k
28.8.2015
PE568.377v01-00
 
B8-0899/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over een effectievere maatregelen om buitenlandse strijders tegen te houden (foreign fighters)


Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een effectievere maatregelen om buitenlandse strijders tegen te houden (foreign fighters)  
B8-0899/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat Gilles De Kerchove, de EU-coördinator voor terrorismebestrijding, op 15 juni jl. voor de Commissie buitenlandse zaken van het Europees Parlement heeft verklaard dat in Europa nog steeds een hoge alarmfase geldt ten aanzien van buitenlandse strijders (zogenoemde "foreign fighters") en dat de EU niet in staat is gebleken gerekruteerde Europeanen tegen te houden die zich bij radicale islamitische groepen in Syrië en Irak aansluiten;

B.     overwegende dat er op dit moment naar schatting zeker 4 000 Europeanen in een oorlogsgebied in het Midden-Oosten aan de zijde van terroristische groeperingen meevechten en dat er nog steeds mensen vanuit de verschillende lidstaten daarheen afreizen;

1.      vraagt de Commissie de oorzaken bekend te maken die tot deze toestand hebben geleid, en drastischer initiatieven te ontplooien om deze toestand een halt toe te roepen;

2.      vraagt de Commissie een officiële en complete lijst op te maken van alle buitenlandse strijders, die voor de politie in alle lidstaten toegankelijk is.

Juridische mededeling - Privacybeleid