Návrh usnesení - B8-0949/2015Návrh usnesení
B8-0949/2015

NÁVRH USNESENÍ o zřízení agentury pro kontrolu a katalogizaci evropského archeologického dědictví

15.9.2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

Aldo Patriciello

B8-0949/2015

Návrh usnesení Evropského parlamentu o zřízení agentury pro kontrolu a katalogizaci evropského archeologického dědictví

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

–       s ohledem na rozhodnutí č. 1194/2011,

–       s ohledem na článek 4 SFEU,

–       s ohledem na článek 1 statutu organizace UNESCO,

–       s ohledem na články 2, 3 a 5 Evropské úmluvy o ochraně archeologického dědictví,

A.     vzhledem k tomu, že archeologické dědictví nacházející se na území Evropy tvoří velkou část veškerého světového dědictví;

B.     vzhledem k tomu, že ochrana evropského archeologického dědictví je kromě občanské povinnosti také morální povinností všech členských států;

C.     vzhledem k tomu, že ochranu a zachování archeologických nalezišť jakožto nástrojů podpory cestovního ruchu lze považovat za významný prvek choulostivého procesu obnovy hospodářství v mnoha členských státech včetně Itálie;

D.     vzhledem k tomu, že právě Itálie čelí při správě svých archeologických nalezišť vážným obtížím; vzhledem k tomu, že typickým příkladem jsou trosky Pompejí, které jsou zanedbávány a vystaveny nepřízni počasí, zatímco Evropa a mezinárodní společenství nečinně přihlížejí;

1.      žádá Komisi, aby navrhla zřízení agentury pro kontrolu a katalogizaci evropského archeologického dědictví, která by členským státům poskytovala koordinovanou a účinnou pomoc při ochraně jejich kulturního a archeologického dědictví.