ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 131kWORD 60k
23.9.2015
PE568.433v01-00
 
B8-0954/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно скандала с Фолксваген: необходимост от разследване на Европейската комисия


Джанлука Буонано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно скандала с Фолксваген: необходимост от разследване на Европейската комисия  
B8-0954/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.     като има предвид, че след като бе оповестено започването на разследване от страна на Агенцията за защита на околната среда на САЩ (EPA) по въпроса, свързан с променени екологични данни за емисиите от дизелови леки автомобили Фолксваген, продавани в САЩ, и след признаването на вината и официалното извинение, представени от германския производител на автомобили, е спешно необходимо провеждането на разследване на европейско равнище;

1.       счита за абсолютно необходимо Комисията да започне разследване, за да се установи дали и в Европа са били продавани и/или пускани в експлоатация автомобили на групата Фолксваген с манипулирани измервателни устройства с цел успешно преминаване на проверките на емисиите на замърсители;

 

2.      счита също така, че това разследване на Комисията следва да обхваща и други производители на автомобили, за да стане ясно дали и кога са използвали този измамен похват.

Правна информация - Политика за поверителност