FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 123kWORD 58k
23.9.2015
PE568.433v01-00
 
B8-0954/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om Volkswagenskandalen: nødvendigheden af en undersøgelse fra Europa-Kommissionens side


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om Volkswagenskandalen: nødvendigheden af en undersøgelse fra Europa-Kommissionens side   
B8‑0954/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at det haster med en undersøgelse af denne sag på EU-plan, efter det er kommet frem, at EPA (Environmental Protection Agency, USA's agentur for miljøbeskyttelse) har indledt en undersøgelse af sagen om de manipulerede miljøbelastningsoplysninger for Volkswagens dieselkøretøjer, som er solgt i USA, og efter at den tyske bilproducent har erkendt og officielt undskyldt sin rolle;

1.       finder det strengt nødvendigt, at Europa-Kommissionen indleder en undersøgelse for at fastslå, om der også i Europa er solgt eller kører biler fra Volkswagenkoncernen, hvis styreenheder er manipulerede med henblik på at kunne bestå testen af bilers miljøbelastning;

 

2.      finder endvidere, at Kommissionens undersøgelse også bør omfatte andre bilproducenter for at finde ud af, om og hvornår de har anvendt dette svigagtige kneb.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik