ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 134kWORD 60k
23.9.2015
PE568.433v01-00
 
B8-0954/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με το σκάνδαλο της Volkswagen: ανάγκη διεξαγωγής έρευνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σκάνδαλο της Volkswagen: ανάγκη διεξαγωγής έρευνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
B8-0954/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την είδηση για την έναρξη έρευνας από την EPA (Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ) για το ζήτημα που αφορά τα αλλοιωμένα στοιχεία για τις περιβαλλοντικές εκπομπές των πετρελαιοκίνητων οχημάτων της Volkswagen τα οποία πωλούνται στις ΗΠΑ, και ύστερα από την αποδοχή της ενοχής και την επίσημη συγγνώμη της εν λόγω γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, επείγει η ανάγκη διεξαγωγής έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

1.       θεωρεί απαραίτητο να ξεκινήσει η Επιτροπή έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και στην Ευρώπη πωλήθηκαν και/ή τέθηκαν σε κυκλοφορία αυτοκίνητα του ομίλου Volkswagen με "πειραγμένες" διατάξεις ελέγχου προκειμένου να περνούν τους ελέγχους σχετικά με τις ρυπογόνες εκπομπές·

 

2.      θεωρεί επίσης ότι αυτή η έρευνα της Επιτροπής θα πρέπει να αφορά και τους άλλους ομίλους της αυτοκινητοβιομηχανίας, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν και πότε χρησιμοποίησαν αυτό το τέχνασμα για εξαπάτηση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου