ONTWERPRESOLUTIE
PDF 125kWORD 57k
23.9.2015
PE568.433v01-00
 
B8-0954/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het schandaal bij Volkswagen: noodzaak van een onderzoek door de Commissie


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het schandaal bij Volkswagen: noodzaak van een onderzoek door de Commissie  
B8-0954/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat, nadat EPA (het Amerikaanse Bureau voor milieubescherming) een onderzoek heeft geopend naar de zaak van de gemanipuleerde gegevens van de uitstoot van in de VS verkochte dieselauto's van Volkswagen en nadat het Duitse bedrijf schuld heeft bekend en officieel excuses heeft aangeboden, het dringend noodzakelijk is op Europees niveau een onderzoek in te stellen;

1.       acht het onontbeerlijk dat de Europese Commissie een onderzoek instelt om na te gaan of ook in Europa auto's van het Volkswagenconcern zijn verkocht of in omloop gebracht met een motormanagementsysteem dat is gemanipuleerd om de uitstoottests te doorstaan;

 

2.      is bovendien van mening dat in het kader van een dergelijk onderzoek van de Commissie ook andere autoconcerns moeten worden doorgelicht om te kijken of en wanneer zij van deze frauduleuze list gebruik hebben gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid