PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 128kWORD 59k
21.9.2015
PE568.434v01-00
 
B8-0955/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl itin didelio Italijos įmonių apmokestinimo


Gianluca Buonanno

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl itin didelio Italijos įmonių apmokestinimo  
B8-0955/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi remiantis „InfoCamere“ atliktu tyrimu, iš 234 000 įmonių pateiktų 2014 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaitų nematyti bendro mokesčių naštos mažinimo, nepaisant politikų kalbų ir daugybės labai mažų lengvatų, suteiktų pastaraisiais metais;

B.     kadangi vidutinis pelno mokesčio tarifas yra 32,8 proc., o kartais siekia 36,4 proc. prekybos įmonėms ir 40 proc. mažosioms ir vidutinėms didžiųjų miestų įmonėms;

C.     kadangi šie tarifai taikomi neatskaičius mokesčių, t. y., sumoms, kurios lieka įmonėms sumokėjus draudimo įmokas, išeitines išmokas ir kitas rinkliavas, kurios neapima IRES ir IRAP mokesčių;

D.     kadangi aiškiai nustatyta, kad vadinamosiomis fiskalinio susitarimo „auksinėmis taisyklėmis“ prisidėta prie neapgalvoto mokesčių tarifų didinimo;

1.      ragina Komisiją, remiantis jai suteiktais įgaliojimais pagal ES sutarties 3 str. ir SESV 2–5 str., 119–144 str. ir 282–284 str., imtis reikiamų veiksmų, kad būtų sumažinti mokesčių tarifai ir paskatintas ekonomikos atsigavimas po ilgus metus trukusio nuosmukio.

Teisinė informacija - Privatumo politika