PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 117kWORD 58k
21.9.2015
PE568.435v01-00
 
B8-0956/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


kestävää liikkuvuutta koskevien kansallisten toimintakehysten koordinoimistarpeesta


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys kestävää liikkuvuutta koskevien kansallisten toimintakehysten koordinoimistarpeesta  
B8-0956/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta 22. lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/94/EU,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että Euroopan ympäristökeskuksen mukaan maantieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt lisääntyivät 29 prosenttia vuosina 1990–2007 ja vähentyivät kuusi prosenttia vuosina 2007–2011;

B.     ottaa huomioon, että etenemissuunnitelmassa kohti kilpailukykyistä vähähiilistä taloutta vuonna 2050 ja komission liikennepolitiikan valkoisessa kirjassa esitetään, että vuoteen 2050 mennessä liikenteen pitäisi vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 60 prosenttia vuoden 1990 tasosta;

C.     ottaa huomioon, että sähköajoneuvot ovat käyttökelpoinen vaihtoehto polttomoottoreille, sillä niiden vaikutus maapallon lämpenemiseen on pienempi, mikä käy ilmi komission Green eMotion -aloitteen tuloksista;

1.      pyytää komissiota kiinnittämään huomiota sähköisen liikenteen valtaviin mahdollisuuksiin ja edistämään kaikkien jäsenvaltioiden vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin rakentamista koskevien kansallisten toimintakehysten koordinoimista.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö