PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 127kWORD 59k
21.9.2015
PE568.435v01-00
 
B8-0956/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o potrebi za usklađivanjem nacionalnih strateških okvira u području održive mobilnosti


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o potrebi za usklađivanjem nacionalnih strateških okvira u području održive mobilnosti  
B8-0956/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Direktivu 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da su se prema Europskoj agenciji za okoliš emisije stakleničkih plinova iz cestovnog prometa povećale za 29 % u razdoblju od 1990. do 2007., uz smanjenje od 6 % između 2007. i 2011. godine;

B.     budući da bi se prema Planu za prijelaz na gospodarstvo s niskom razinom emisija ugljika do 2050. i Bijeloj knjizi o prometu Europske komisije emisije CO2 u prometnom sektoru do 2050. trebale smanjiti za oko 60 % u odnosu na razine iz 1990.;

C.     budući da su električna vozila vjerodostojna alternativa motorima s unutarnjim izgaranjem zahvaljujući manjem učinku na globalno zagrijavanje, kao što su pokazali rezultati inicijative Europske komisije „Green eMotion”;

1.      poziva Komisiju da uzme u obzir golemi potencijal elektromobilnosti i da stoga potiče usklađivanje strateških okvira svih država članica za izgradnju infrastrukture za alternativna goriva.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti