PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 129kWORD 59k
21.9.2015
PE568.435v01-00
 
B8-0956/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl būtinybės koordinuoti nacionalines strategines programas tvaraus judumo srityje


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl būtinybės koordinuoti nacionalines strategines programas tvaraus judumo srityje  
B8-0956/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/94/ES dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi, remiantis Europos aplinkos agentūros duomenimis, kelių transporto išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis per 1990–2007 m. laikotarpį padidėjo 29 proc., o nuo 2007 iki 2011 m. sumažėjo 6 proc.;

B.     kadangi, remiantis Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planu ir Baltąja transporto knyga, iki 2050 m. transporto sektorius turėtų sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį maždaug 60 proc., palyginti su 1990 m. išmestu kiekiu;

C.     kadangi elektra varomos transporto priemonės dėl jų mažesnio poveikio visuotiniam atšilimui yra tinkama alternatyva transporto priemonėms su vidaus degimo varikliu, kaip matyti iš Europos Komisijos „Ekologiško judumo“ iniciatyvos rezultatų;

1.      ragina Komisiją atkreipti dėmesį į didžiulį elektromobilumo potencialą ir sudaryti palankias sąlygas visoms valstybėms narėms vykdyti koordinavimo programas siekiant sukurti alternatyvaus kuro infrastruktūrą.

 

Teisinis pranešimas - Privatumo politika