REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 140kWORD 60k
21.9.2015
PE568.435v01-00
 
B8-0956/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par nepieciešamību saskaņot valstu stratēģisko satvaru ilgtspējīgas mobilitātes jomā


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nepieciešamību saskaņot valstu stratēģisko satvaru ilgtspējīgas mobilitātes jomā  
B8-0956/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Direktīvu 2014/94/ES par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras datiem siltumnīcefekta gāzu emisijas no autotransporta laikposmā no 1990. līdz 2007. gadam palielinājās par 29 %, bet laikposmā no 2007. līdz 2011. gadam samazinājās par 6 %;

B.     tā kā saskaņā ar Eiropas Komisijas Ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā un Balto grāmatu par transportu līdz 2050. gadam transporta nozarē CO2 emisijas būtu jāsamazina par aptuveni 60 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni;

C.     tā kā elektriskie transportlīdzekļi ir laba alternatīva transportlīdzekļiem ar iekšdedzes motoru, jo tiem ir vismazākā ietekme uz globālo sasilšanu, par ko liecina Eiropas Komisijas iniciatīvas “Green eMotion” rezultāti,

1.      aicina Komisiju ņemt vērā elektromobilitātes milzīgo potenciālu un un attiecīgi veicināt visu dalībvalstu stratēģisko satvaru saskaņošanu jautājumā par alternatīvo degvielu infrastruktūras izbūvi.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika