PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 126kWORD 61k
21.9.2015
PE568.435v01-00
 
B8-0956/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la necesitatea coordonării cadrelor strategice naționale în domeniul mobilității sustenabile


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la necesitatea coordonării cadrelor strategice naționale în domeniul mobilității sustenabile  
B8-0956/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Directiva 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2014 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, potrivit Agenției Europene de Mediu, emisiile de gaz cu efect de seră generate de transportul rutier au crescut cu 29% în perioada 1990 - 2007, reducându-se cu 6% între 2007și 2011;

B.     întrucât, potrivit „Foii de parcurs pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050” și Cărții albe privind transporturile a Comisiei Europene, până în 2050, sectorul transporturilor ar trebui să-și reducă emisiile de CO2 cu aproximativ 60% față de nivelurile din 1990;

C.     întrucât vehiculele electrice reprezintă o alternativă valabilă la motoarele cu ardere internă datorită impactului mai redus asupra încălzirii globale, așa cum au demonstrat rezultatele inițiativei „Green eMotion” a Comisiei Europene,

1.      invită Comisia să ia act de potențialul enorm reprezentat de mobilitatea cu vehicule electrice și să promoveze coordonarea cadrelor strategice ale tuturor statelor membre în vederea construirii unei infrastructuri pentru combustibilii alternativi.

 

Notă juridică - Politica de confidențialitate