NÁVRH UZNESENIA
PDF 131kWORD 60k
21.9.2015
PE568.435v01-00
 
B8-0956/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o potrebe koordinácie národných strategických rámcov v oblasti udržateľnej mobility


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentupotrebe koordinácie národných strategických rámcovoblasti udržateľnej mobility  
B8-0956/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže podľa Európskej environmentálnej agentúry emisie skleníkových plynov z cestnej dopravy vzrástli v období 1990 – 2007 o 29 %, pričom v období 2007 – 2011 sa znížili o 6 %;

B.     keďže podľa plánu prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 a bielej knihy Európskej komisie o doprave by odvetvie dopravy malo do roku 2050 znížiť emisie CO2 o približne 60 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990;

C.     keďže elektrické vozidlá sú dobrou alternatívou spaľovacích motorov, pretože majú menší vplyv na globálne otepľovanie, ako preukázali výsledky iniciatívy Európskej komisie Green eMotion;

1.      vyzýva Komisiu, aby vzala na vedomie veľký potenciál elektromobility a aby podporovala koordináciu politických rámcov všetkých členských štátov na výstavbu infraštruktúry pre alternatívne palivá.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia