PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 134kWORD 59k
21.9.2015
PE568.436v01-00
 
B8-0957/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl naujoviškų vaistų iniciatyvos ir būtinybės veiksmingai vykdyti MTTP


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl naujoviškų vaistų iniciatyvos ir būtinybės veiksmingai vykdyti MTTP  
B8-0957/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į SESV 168 straipsnio 3 dalį dėl visuomenės sveikatos,

–       atsižvelgdamas į Reglamentą (ES) Nr. 282/2014, kuriuo nustatoma trečioji daugiametė Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (2014–2020 m.),

–       atsižvelgdamas į naująją naujoviškų vaistų iniciatyvos („Innovative Medicine Initiative“) strateginę mokslinių tyrimų darbotvarkę (2014–2024 m.),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi maždaug 87 proc. mirčių Europoje priežastis yra sunkios lėtinės ligos;

B.     kadangi sveikatos priežiūros skirtumai vis dar labai pastebimi, ir ne visose valstybėse narėse gyvenimo trukmė gimimo momentu yra vienoda, nepaisant to, kad skirtumas tarp ilgiausios ir trumpiausios vyrų gyvenimo trukmės, užfiksuotas 2007–2011 m. laikotarpiu, sumažėjo 17 proc., o moterų – 4 proc.;

C.     kadangi teisė į sveikatos apsaugą yra žmogaus teisė, nustatyta Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 25 straipsnyje;

1.      ragina Komisiją padėti valstybėms narėms veiksmingai skleisti teisingą informaciją apie viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo galimybes panaudojant specialius Europos fondus, siekiant kurti naujausios kartos vaistus, spręsti daugybę su sveikatos apsauga susijusių problemų ir užtikrinti Europos farmacijos pramonės konkurencingumą tarptautinėje arenoje.

Teisinė informacija - Privatumo politika