PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 125kWORD 60k
6.10.2015
PE568.550v01-00
 
B8-1061/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la sprijinirea inițiativelor îndreptate împotriva risipei alimentare


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la sprijinirea inițiativelor îndreptate împotriva risipei alimentare  
B8-1061/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere obiectivele Programului Orizont 2020,

–  având în vedere țintele ambițioase ale Programului "Towards a circular economy" (Spre o economie circulară), promovat de Comisie;

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât tema alimentației și cea a protejării mediului se află în centrul dezbaterilor actuale;

B.  întrucât chestiunea combaterii risipei alimentare a fost una dintre cele care au suscitat cele mai multe aprecieri în cadrul Expo 2015;

C.  întrucât inițiativa "Doggy bag" (Punga pentru cățel), promovată de doi întreprinzători, a fost încununată de succes în Italia: consumatorii sunt, de fapt, invitați și determinați să ducă acasă ceea ce rămâne din consumația lor de la restaurant, pizzerie, bufet, hotel sau serviciu de catering;

1.  îi solicită Comisiei să sprijine ideile pozitive, cum este cea amintită, prin instituirea unui site informativ privind toate inițiativele locale, antreprenoriale sau realizate de societatea civilă pe teritoriul statelor membre în materia luptei împotriva risipei alimentare.

Notă juridică - Politica de confidențialitate