ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 130kWORD 59k
9.10.2015
PE568.552v01-00
 
B8-1063/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно прилагането на план за репатриране на имигрантите, които нямат право да пребивават в държавите – членки на ЕС


Джанлука Буонано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно прилагането на план за репатриране на имигрантите, които нямат право да пребивават в държавите – членки на ЕС  
B8-1063/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че министрите на вътрешните работи на държавите – членки на ЕС, които се срещнаха днес в Люксембург, подчертаха, че преразпределянето на бежанците няма смисъл, ако не се знае как да бъдат експулсирани от европейска територия лицата, които нямат право да останат;

Б.   като има предвид, че е важно да се създаде централизирана и ефикасна система за репатриране на лицата, за разлика от това, което се случва понастоящем;

1.  призовава Европейската комисия и Съвета да разгледат този въпрос и да дадат бърз и твърд отговор, напомняйки също така на страните на произход, че ако не сътрудничат активно, може да им бъде намалена и дори изцяло премахната помощта за развитие.

Правна информация - Политика за поверителност