PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 125kWORD 58k
6.10.2015
PE568.553v01-00
 
B8-1064/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Safe Harbour -sopimusta muuttavan päivitetyn sääntelyjärjestelmän käyttöön ottamisesta


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Safe Harbour -sopimusta muuttavan päivitetyn sääntelyjärjestelmän käyttöön ottamisesta  
B8-1064/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon direktiivin 95/46/EY,

–  ottaa huomioon 26. heinäkuuta 2000 tehdyn päätöksen C(2000) 2441,

–  ottaa huomioon 10. heinäkuuta 2002 tehdyn päätöksen 1247/2002/EY,

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 153 ja 156 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että yhä globalisoituneemmassa ja verkostoituneemmassa maailmassa on välttämätöntä suojella internetissä liikkuvia tietoja;

B.  ottaa huomioon, että EU:ssa on edistytty verkon tietosuojassa, mutta äskettäinen datagate -skandaali osoitti, että unionin lainsäädännössä on vielä puutteita;

C.  ottaa huomioon, että unionin tuomioistuin totesi eilen Luxemburgissa pätemättömäksi niin sanotusta Safe Harbour-järjestelmästä 26. heinäkuuta 2000 annetun komission päätöksen, jossa määriteltiin, että Euroopasta amerikkalaisille palvelimille siirrettyihin henkilötietoihin sovellettavan yhdysvaltalaisen tietosuojan taso on riittävä;

1.  pyytää komissiota muuttamaan kiireellisesti aiempia päätöksiään, jotka koskevat Safe Harbour -sopimusta, ja saattamaan ne ajan tasalle tuomioistuimen tuomion mukaisesti.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö