PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 117kWORD 57k
1.10.2015
PE568.554v01-00
 
B8-1065/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Euroopan vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelusta


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Euroopan vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelusta  
B8-1065/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 6 artiklan,

–  ottaa huomioon vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelua koskevan Unescon yleissopimuksen vuodelta 2001,

–  ottaa huomioon Vallettassa vuonna 1992 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen arkeologisen perinnön suojelusta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionilla on maailman merkittävimpiin kuuluva vedenalainen arkeologinen ja kulttuuriperintö;

B.  toteaa, että tätä perintöä olisi suojeltava ja että se olisi myös avattava vastuulliselle matkailulle siten, että koko yhteiskunta hyötyy siitä;

C.  ottaa huomioon, että vedenalaiseen perintöön kohdistuu yhä useampia uhkia, kuten arkeologiseen perintöön kohdistuva mafia;

1.  kehottaa komissiota lisäämään toimia, joilla huolehditaan siitä, että Euroopan unioni – yhdessä Unescon kanssa – suojelee, säilyttää ja hyödyntää entistä paremmin Euroopan vedenalaista arkeologista ja kulttuuriperintöä;

2.  pyytää lisäksi harkitsemaan entistä suurempien taloudellisten resurssien kohdentamista alaa koskevaan tutkimukseen ja investointeihin;

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö