PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 126kWORD 61k
6.10.2015
PE568.555v01-00
 
B8-1066/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la responsabilitatea Comisiei pentru încălcarea Directivei privind protecția datelor cu caracter personal


Gianluca Buonanno

Propunere de Rezoluție a Parlamentului European referitoare la responsabilitatea Comisiei pentru încălcarea Directivei privind protecția datelor cu caracter personal  
B8-1066/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, prin sentința Schrems, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că Statele Unite ale Americii nu garantează un nivel corespunzător de protecție a datelor cu caracter personal;

B.  întrucât, prin respectiva hotărâre, Curtea a stabilit, de asemenea, caracterul ilegitim al așa-numitei Safe Harbour Decision (Decizia privind sfera de siguranță), adică acordul comercial cu SUA care permitea transferul de date cu caracter personal pe baza convingerii derizorii că Statele Unite ar fi garantat respectarea vieții private;

C.  întrucât Comisia este răspunzătoare de încălcarea Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, permițând transferul a miliarde de date referitoare la cetățenii europeni către o țară care a făcut din supravegherea în masă propriul credo;

1.  invită Comisia să ia măsurile care se impun, cu scopul de a bloca fără întârziere orice transfer de date ale cetățenilor europeni către SUA, de a înăspri măsurile de protecție a vieții private și de a iniția o anchetă pentru a afla amploarea exactă a fenomenului și a stabili răspunderile.

Notă juridică - Politica de confidențialitate