PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 123kWORD 286k
8.10.2015
PE568.556v01-00
 
B8-1067/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la desființarea semestrului european pentru coordonarea politicilor economice


Dominique Martin, Joëlle Mélin, Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la desființarea semestrului european pentru coordonarea politicilor economice  
B8-1067/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 1 decembrie 2011 referitoare la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice,

–  având în vedere Rezoluția sa din 24 iunie 2015 referitoare la evaluarea cadrului de guvernanță economică: bilanț și provocări,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, al Comisiei pentru dezvoltare regională, al Comisiei pentru afaceri constituționale și al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât semestrul european este un instrument reînnoit la fiecare șase luni pentru a furniza statelor membre „recomandări specifice fiecărei țări”;

B.  întrucât, în pofida unei mici redresări, situația generală a Uniunii este caracterizată în continuare de vulnerabilitate și fragilitate;

C.   întrucât eficacitatea acestui semestru european este pusă din ce în ce mai des sub semnul întrebării,

1.  solicită Comisiei să desființeze semestrul european;

2.  solicită Comisiei să redea statelor membre suficiente competențe pentru ca acestea să poată lua, singure, măsurile necesare pentru dezvoltarea și creșterea lor economică.

Notă juridică - Politica de confidențialitate