PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 126kWORD 285k
6.10.2015
PE568.558v01-00
 
B8-1068/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la propunerea de orientări la nivel comunitar pentru clasificarea structurilor hoteliere


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la propunerea de orientări la nivel comunitar pentru clasificarea structurilor hoteliere  
B8-1068/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea COM(2010)352 final,

–  având în vedere Comunicarea COM(2014)86 final,

–  având în vedere articolele 153 și 156 din TFUE,

A.  întrucât turismul reprezintă una dintre activitățile economice de cea mai mare importanță pentru sistemul european, cu efecte pozitive asupra dezvoltării și a ocupării forței de muncă;

B.  întrucât legislația europeană acordă o atenție specială sectorului terțiar, iar Comisia dedică un important capitol în cadrul Orizont 2020 pentru susținerea inițiativelor în sectorul turistic;

C.  întrucât trebuie făcute totuși eforturi suplimentare la nivel comunitar pentru a se asigura, dintr-o perspectivă a coeziunii, că beneficiarii de servicii turistice pot să profite de acestea de manieră uniformă pe întregul teritoriu european;

D.  întrucât sistemele de clasificare a hotelurilor diferă nu doar în funcție de statele membre, ci și în interiorul acestora, ceea ce generează confuzie și oferă o protecție scăzută a consumatorului/clientului;

E.  întrucât experimentul SUA de clasificare a structurilor numit „star rating system” este încurajant,

1.  solicită Comisiei să propună orientări la nivel comunitar pentru o clasificare uniformă a structurilor hoteliere.

Notă juridică - Politica de confidențialitate