PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 123kWORD 60k
13.10.2015
PE568.567v01-00
 
B8-1070/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la cazurile prezumtive de transport și detenție ilegală a prizonierilor în țări europene de către CIA


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la cazurile prezumtive de transport și detenție ilegală a prizonierilor în țări europene de către CIA  
B8-1070/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 3 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–  având în vedere articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit unui studiu al Comisiei LIBE, anchetele politice și judiciare desfășurate în unele țări europene cu privire cazurile prezumtive de transport și detenție ilegală a prizonierilor în țări europene de către CIA nu au fost eficace;

B.  întrucât Parlamentul European a denunțat, de mai multe ori, încălcarea drepturilor omului ce derivă din programele secrete de detenție ale CIA și din pasivitatea manifestată în această privință de o parte dintre țările europene;

C.  întrucât, dintre soluțiile propuse de Comisia LIBE, una se referă la adoptarea unui cod care să precizeze cazurile în care nu se pot invoca "siguranța națională" si "secretul de stat";

1.  îi solicită Comisiei să propună un cadru normativ clar și omogen în materie, pentru a preveni încălcarea drepturilor omului.

Notă juridică - Politica de confidențialitate