FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 121kWORD 58k
14.10.2015
PE568.570v01-00
 
B8-1072/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om elfremstilling på basis af restprodukter fra forarbejdning af citrusfrugter


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om elfremstilling på basis af restprodukter fra forarbejdning af citrusfrugter   
B8‑1072/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forordning (EF) nr. 663/2009,

–  der henviser til direktiv 2009/28/EF,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til vigtigheden af udviklingen af vedvarende energikilder i Europa;

B.  der henviser til de betydelige udgifter, der er forbundet med bortskaffelsen af det såkaldte "citruskvas", dvs. kerner og skræller, som bliver tilovers ved forarbejdningen af citrusfrugter;

C.  der henviser til det succesfulde sicilianske projekt "Energia dagli agrumi" (energi fra citrusfrugter), hvor der er udtænkt et system, hvorved der ved hjælp af et pilotanlæg kan fremstilles el på basis af citrusmassen; der henviser til, at man har beregnet, at 20 rådnetanke af samme slags som i pilotanlægget ville være nok til at løse problemet med bortskaffelsen af citrusfrugtrester på Sicilien;

1.  opfordrer Kommissionen til at foreslå, at resultaterne overvåges, at der foretages en undersøgelse af, hvilke effekter et sådant system kunne have i en større målestok, og til at opmuntre til lignende projekter på grundlag af eksempelvis bergamotter eller andre citrusfrugter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik