PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 119kWORD 57k
14.10.2015
PE568.570v01-00
 
B8-1072/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


sähköenergian tuottamisesta sitrushedelmien jalostusjätteistä


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys sähköenergian tuottamisesta sitrushedelmien jalostusjätteistä  
B8-1072/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 663/2009,

–  ottaa huomioon direktiivin 2009/28/EY,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon uusiutuvan energian kehittämisen merkityksen Euroopassa;

B.  ottaa huomioon sitrushedelmien jalostuksessa syntyvän siemen- ja kuorijätteen loppukäsittelyn korkeista kustannuksista;

C.  ottaa huomioon, että Sisiliassa on perustettu menestyksekäs hanke "Energiaa sitrushedelmistä", jossa on koelaitoksessa kehitetty järjestelmä sähköenergian tuottamiseksi sitrushedelmien jalostusjätteestä; toteaa, että laskelmien mukaan sitrushedelmien jalostusjätteiden aiheuttaman ongelman ratkaisemiseen riittäisi 20 koelaitoksen kaltaista käsittelylaitosta;

1.  pyytää komissiota ehdottamaan tulosten seurantaa ja tutkimusta siitä, millaisia vaikutuksia tällaisella järjestelmällä olisi suuremmassa mittakaavassa, sekä kannustamaan samankaltaisia hankkeita, joissa käytettäisiin esimerkiksi bergamottia tai muita sitrushedelmiä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö