PROJEKT REZOLUCJI
PDF 129kWORD 59k
14.10.2015
PE568.570v01-00
 
B8-1072/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie produkcji energii elektrycznej z odpadów powstających w przetwórstwie owoców cytrusowych


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie produkcji energii elektrycznej z odpadów powstających w przetwórstwie owoców cytrusowych  
B8-1072/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 663/2009,

–  uwzględniając dyrektywę 2009/28/WE,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze wagę rozwoju energii odnawialnej w Europie;

B.  mając na uwadze wysokie koszty utylizacji tzw. wytłoków owocowych, a także nasion i skórek, które są odpadami powstającymi w przetwórstwie cytrusów;

C.  mając na uwadze sukces sycylijskiego projektu „Energia z cytrusów”, w ramach którego opracowano system produkcji energii elektrycznej z wytłoków, którą prowadzi pilotażowa stacja; obliczono, że aby rozwiązać problem odpadów powstających w przetwórstwie owoców cytrusowych na Sycylii, wystarczyłoby 20 takich obiektów, jak instalacja pilotażowa;

1.  zwraca się do Komisji o zaproponowanie monitorowania wyników, badania skutków, jakie tego typu system mógłby mieć w przypadku zastosowania go na większą skalę oraz o propagowanie podobnych projektów z wykorzystaniem np. pomarańczy bergamota i innych owoców cytrusowych.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności