FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 121kWORD 57k
14.10.2015
PE568.570v01-00
 
B8-1072/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om elproduktion av restprodukter från bearbetning av citrusfrukter


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om elproduktion av restprodukter från bearbetning av citrusfrukter  
B8-1072/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 663/2009,

–  med beaktande av direktiv 2009/28/EG,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det är viktigt att utveckla förnybara energikällor i Europa.

B.  Det är dyrt att bryta ner den s.k. citruspressmassan, dvs. de kärnor och skal som blir över efter det att citrusfrukterna har bearbetats.

C.  På Sicilien har man med framgång tillämpat projektet ”Energia dagli agrumi” (energi från citrusfrukter), där man skapat ett system som med hjälp av en pilotanläggning gör det möjligt att producera el från citruspressmassa. Enligt beräkningar skulle det behövas 20 liknande anläggningar på Sicilien för att lösa problemet med bortskaffandet av restprodukter från bearbetning av citrusfrukter.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå att resultaten ska övervakas och att det ska tas fram en undersökning om vilka följder ett sådant system skulle kunna få i större skala. Vidare uppmanas kommissionen att uppmuntra till liknande projekt där man använder till exempel bergamott eller andra citrusfrukter.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy