FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 125kWORD 59k
12.10.2015
PE568.571v01-00
 
B8-1073/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om beskyttelse af piger i Europa og i hele verden


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om beskyttelse af piger i Europa og i hele verden  
B8‑1073/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til FN’s Generalforsamlings resolution 66/170,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings CEDAW-konvention (konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder) af 1979,

–  der henviser til artikel 2, 3 og 4 i den europæiske menneskerettighedskonvention,

 

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at cirka 5 000 børn på verdensplan alene i det sidste år har været udsat for vold, at seks ud af ti af disse er piger, og at 68 millioner piger lever som slaver;

B.  der henviser til, at det den 11. oktober er international pigedag (International Day of the Girl Child), og at dette års tema er "The power of the adolescent girl: vision for 2030" (unge pigers styrke – en vision for 2030), for at fremhæve engagementet hos de aktører, der er involveret i indsatsen for at beskytte piger inden for rammerne af de overordnede 2030-mål;

C.  der henviser til, at der er tale om et verdensomspændende drama, men at der ikke desto mindre er behov for beskyttelsestiltag, som tager udgangspunkt i situationen på nationalt og på EU-plan;

1.  opfordrer Kommissionen til at foreslå handlingsplaner og afsættelse af midler til støtte for alle aktiviteter, som bidrager til beskyttelsen af piger i Europa og hele verden, fremme den mellemfolkelige dialog om emnet og etablere en lovgivningsmæssig ramme til beskyttelse af denne særlige gruppe.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik