ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 133kWORD 60k
12.10.2015
PE568.571v01-00
 
B8-1073/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την προστασία των κοριτσιών στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία των κοριτσιών στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο  
B8-1073/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 66/170 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση CEDAW του 1979 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 και 4 της ΕΣΑΔ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο κατά το τελευταίο έτος περίπου 5000 παιδιά στον κόσμο υπήρξαν θύματα βίας και ότι 6 στα 10 εξ αυτών ήταν κορίτσια· ότι υπάρχουν 68 εκατομμύρια κορίτσια τα οποία έχουν γίνει σκλάβες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Οκτωβρίου γιορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού και φετινό θέμα ήταν «The power of the adolescent girl: vision for 2030» (Η δύναμη των έφηβων κοριτσιών: ένα όραμα για το 2030) προκειμένου να δοθεί έμφαση στη δέσμευση των εταίρων που συμμετείχαν στη δράση για την προστασία των κοριτσιών στο πλαίσιο των παγκόσμιων στόχων για το 2030·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο δράμα το οποίο ωστόσο απαιτεί δράσεις προστασίας που ξεκινούν από την εθνική πραγματικότητα και τις κοινότητες·

1.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει προγράμματα δράσης και κονδύλια για την υποστήριξη όλων των δράσεων οι οποίες συμβάλλουν στην προστασία των κοριτσιών στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο, να προωθήσει τον διάλογο μεταξύ των κοινοτήτων για το θέμα και να εφαρμόσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου