PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 120kWORD 57k
12.10.2015
PE568.571v01-00
 
B8-1073/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


tyttöjen suojelusta Euroopassa ja muualla maailmassa


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tyttöjen suojelusta Euroopassa ja muualla maailmassa  
B8-1073/2015

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 66/170,

–  ottaa huomioon vuonna 1979 hyväksytyn YK:n yleissopimuksen kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamisesta,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2, 3 ja 4 artiklan,

 

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että yksinomaan viime vuonna noin 5 000 lasta maailmassa joutui kärsimään väkivallasta ja että näistä lapsista kuusi kymmenestä oli tyttöjä; ottaa huomioon, että 68 miljoonaa tyttöä on joutunut orjuuteen;

B.  ottaa huomioon, että 11. lokakuuta vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää ja että tämän vuoden teemana on "The power of the adolescent girl: vision for 2030", jonka tarkoituksena on korostaa sidosryhmien osallistumista tyttöjen suojeluun osana globaaleja vuodelle 2030 asetettuja tavoitteita;

C.  ottaa huomioon, että tyttöjen tilanne muodostaa globaalin ongelman, joka edellyttää suojelutoimia, jotka puolestaan perustuvat kansallisiin ja yhteisöllisiin realiteetteihin;

1.  kehottaa komissiota ehdottamaan toimintaohjelmia ja määrärahoja, joilla tuetaan toimenpiteitä, joilla edesautetaan tyttöjen suojelua Euroopassa ja muualla maailmassa, edistetään tätä aihetta koskevaa vuoropuhelua yhteisöjen välillä ja luodaan tyttöjen suojelua koskeva oikeudellinen kehys.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö