REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 141kWORD 60k
12.10.2015
PE568.571v01-00
 
B8-1073/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par meiteņu aizsardzību Eiropā un pasaulē


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par meiteņu aizsardzību Eiropā un pasaulē  
B8-1073/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūciju 66/170,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 1979. gada Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu,

–  ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 2., 3. un 4. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā pagājušajā gadā vien aptuveni 5000 bērnu pasaulē bija pakļauti vardarbībai un no katriem 10 šādiem bērniem 6 bija mazas un pusaugu meitenes; tā kā 68 miljoni mazu meiteņu ir padarītas par verdzenēm;

B.  tā kā 11. oktobrī tiek atzīmēta Pasaules meiteņu diena un tā kā šā gada temats ir The power of the adolescent girl: vision for 2030 („Pusaugu meiteņu spēks: 2030. gada perspektīva“), lai uzsvērtu iesaistīto personu pienākumu īstenot meiteņu aizsardzību saskaņā ar kopējiem 2030. gada mērķiem;

C.  tā kā runa ir par vispārēju dramatisku situāciju, kuras risināšanai tomēr ir vajadzīgi aizsardzības pasākumi, kam pamatā ir valstu un kopienu reālie apstākļi,

1.  aicina Komisiju ierosināt rīcības programmas un līdzekļu piešķiršanu, lai atbalstītu visas darbības, kas sekmē meiteņu aizsardzību Eiropā un pasaulē, veicināt dialogu starp kopienām par šo jautājumu un īstenot tiesisko regulējumu šīs īpašās kategorijas aizsardzībai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika