PROJEKT REZOLUCJI
PDF 135kWORD 60k
12.10.2015
PE568.571v01-00
 
B8-1073/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ochrony dziewcząt w Europie i na świecie


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony dziewcząt w Europie i na świecie  
B8-1073/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 66/170,

–  uwzględniając Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1979 r.,

–  uwzględniając art. 2, 3 i 4 europejskiej konwencji praw człowieka,

 

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w tylko w ubiegłym roku ok. 5000 dzieci na całym świecie było ofiarami przemocy oraz że wśród nich 6 na 10 to dziewczęta; mając na uwadze, że 68 mln dziewcząt znajduje się w stanie niewolnictwa;

B.  mając na uwadze, że dnia 11 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziewcząt oraz że tegorocznym tematem jest „The power of the adolescent girl: vision for 2030” (Siła dorastających dziewcząt: wizja do 2030 r.), co ma na celu podkreślenie zaangażowania zainteresowanych stron w działania na rzecz ochrony dziewcząt w ramach globalnych celów na 2030 r.;

C.  mając na uwadze, że jest to problem globalny, który wymaga jednak działań ochronnych opartych na realiach krajowych i wspólnotowych;

1.  zwraca się do Komisji o zaproponowanie programów działania i środków na wsparcie wszystkich działań na rzecz ochrony dziewcząt w Europie i na świecie, o promowanie dialogu na ten temat między społecznościami oraz o wdrożenie ram prawnych na rzecz ochrony tej szczególnej kategorii.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności