NÁVRH UZNESENIA
PDF 135kWORD 60k
12.10.2015
PE568.571v01-00
 
B8-1073/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o ochrane dievčat v Európe a vo svete


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o ochrane dievčat v Európe a vo svete  
B8-1073/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 66/170,

–  so zreteľom na Dohovor Valného zhromaždenia OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) z roku 1979,

–  so zreteľom na články 2, 3 a 4 EDĽP,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže len v minulom roku sa stalo obeťou násilia približne 5 000 detí a keďže každé 6. z 10 týchto detí je dievča; keďže 68 miliónov dievčat žije v otroctve;

B.  keďže 11. októbra si pripomíname Svetový deň dievčat a keďže tohto roku téma znela: The power of the adolescent girl: vision for 2030 (Moc dospievajúcich dievčat: vízia do roku 2030), ktorej cieľom bolo zdôrazniť záväzok všetkých zúčastnených strán k ochrane dievčat v rámci globálnych cieľov do roku 2030;

C.  keďže ide o celosvetovú tragédiu, ktorá si vyžaduje ochranné opatrenia na úrovni jednotlivých štátov a Spoločenstva;

1.  vyzýva Komisiu, aby navrhla akčné programy a fondy na podporu všetkých činností prispievajúcich k ochrane dievčat v Európe a vo svete, podporovala dialóg na túto tému medzi jednotlivými spoločenstvami a vykonávala právny rámec na ochranu tejto osobitnej kategórie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia