PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 117kWORD 57k
15.10.2015
PE568.572v01-00
 
B8-1074/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


lemmikkiterapian tukemiseksi tarkoitettujen ohjelmien ja varojen edistämisestä


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys lemmikkiterapian tukemiseksi tarkoitettujen ohjelmien ja varojen edistämisestä  
B8-1074/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 ja 156 artiklan,

–  ottaa huomioon vuonna 1978 annetun Unescon yleismaailmallisen julistuksen eläinten oikeuksista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että kulttuuri on kehittynyt hitaasti siihen pisteeseen, että eläimillä on oikeudellinen merkitys kansainvälisessä lainsäädäntökehyksessä;

B.  toteaa tiedeyhteisön olevan yleisesti yhtä mieltä siitä, että eläinavusteinen terapia eli lemmikkiterapia voi auttaa tyydyttämään tiettyjä tarpeita ja palauttamaan joitakin sellaisista kyvyistä, joita lapset, joilla on erityisiä ongelmia, vanhukset ja henkilöt, joilla on tiettyjä sairauksia, fyysisiä vammoja tai psyykkisiä häiriöitä, ovat saattaneet menettää;

C.  ottaa huomioon, että edelleen ollaan liian haluttomia, etenkin terveysturvaan liittyvistä syistä, käyttämään lemmikkieläimiä apuna sairaiden ja potilaiden hoidossa, ja toteaa, että esimerkiksi eläinten tuomista sairaalaan koskevat rajoitukset kertovat tästä;

1.  kehottaa komissiota edistämään ohjelmia, joilla tuetaan eläinten käyttämistä potilaiden hoidossa ja heidän fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen ja kognitiivisen tilansa kohentamisessa, sekä kohdentamaan varoja siihen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö