ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 131kWORD 60k
14.10.2015
PE570.914v01-00
 
B8-1081/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно предложенията на ОИСР за борба с избягването на данъци


Софи Монтел, Флориан Филипо, Доминик Билд

B81081/2015 Предложение за резолюция на Европейския парламент относно предложенията на ОИСР за борба с избягването на данъци  

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че ОИСР прие ред мерки, одобрени от десетки държави, за борба с избягването на данъци;

Б.  като има предвид, че този пакет не е достатъчен по отношение на прозрачността на публикуването на информация по отделни държави, което би било ограничено до обмен на информация между администрациите, нито по отношение на данъчните постановления, които ще останат тайни;

В.  като има предвид, че не е уреден въпросът с изкривяването, създавано от преференциалните данъчни режими върху доходите от интелектуална собственост („патентна кутия“);

Г.  като има предвид, че по думите на Джоузеф Ю. Стиглиц ОИСР „се опитва да поправи система, която не може да бъде поправена“, тъй като продължава да се придържа към принципа на пълната конкуренция, който води до злоупотреби при оценката на трансферната цена;

1.  отправя искане до Комисията да позволи на държавите членки да изберат данъчно облагане по метода на споделянето на печалбите, който дава възможността за разделяне на печалбите на дъщерните предприятия на едно дружество между няколко държави, както и да увеличи прозрачността на данъчните постановления и на публикуването на информация по държави, като ги направи достъпни за гражданите на държавите членки, така че да се увеличи възпиращият ефект.

Правна информация - Политика за поверителност