NÁVRH USNESENÍ
PDF 130kWORD 59k
14.10.2015
PE570.914v01-00
 
B8-1081/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


k návrhům OECD v oblasti boje proti daňovým únikům


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Návrh usnesení Evropského parlamentu k návrhům OECD v oblasti boje proti daňovým únikům  
B8-1081/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že OECD vybrala řadu opatření schválených desítkami zemí v oblasti boje proti daňovým únikům;

B.  vzhledem k tomu, že tento soubor opatření nejde dostatečně daleko, pokud jde o požadavky na transparentní zveřejňování informací podle jednotlivých zemí, jež je omezeno na výměnu informací mezi orgány veřejné správy, ani pokud jde o daňová rozhodnutí, jež zůstanou i nadále tajná;

C.  vzhledem k tomu, že není vyřešeno narušení vyplývající z preferenčních daňových režimů pro příjmy z duševního vlastnictví („patent box“);

D.  vzhledem k tomu, že, jak uvedl Joseph E. Stiglitz, OECD „usiluje o nápravu systému, který je nenapravitelný“,  protože lpí na zásadě obvyklých tržních podmínek, jež vede ke zneužitím při posuzování převodních cen;

1.  žádá Komisi, aby členským státům umožnila zvolit si zdanění na základě metody sdílení zisků, jež umožňuje rozdělit zisky dceřiných společností jednoho podniku mezi několik zemí a zvýšit transparentnost daňových rozhodnutí a zveřejňování informací podle jednotlivých zemí tím, že je zpřístupní občanům členských států, čímž se posílí odrazující účinek.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí