FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 124kWORD 59k
14.10.2015
PE570.914v01-00
 
B8-1081/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om OECD's forslag til bekæmpelse af skatteunddragelse


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om OECD's forslag til bekæmpelse af skatteunddragelse  
B8‑1081/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at OECD har anbefalet en række foranstaltninger, der er blevet godkendt af dusinvis af lande, til bekæmpelse af skatteunddragelse;

B.  der henviser til, at denne pakke ikke går tilstrækkeligt langt, hverken for så vidt angår offentliggørelse af oplysninger for hvert land, som ville blive begrænset til udveksling af oplysninger mellem administrationer, eller de skattemæssige afgørelser, som fortsat ville blive hemmeligholdt;

C.  der henviser til, at den forvridning, som præferencebeskatningsordningerne for indtægter fra intellektuel ejendom ("patent box") skaber, ikke er afhjulpet;

D.  der henviser til, at OECD forsøger at reparere et system, der ifølge Joseph E. Stiglitz ikke kan repareres, da det insisterer på at anvende armslængdeprincippet, som giver anledning til misbrug i forbindelse med vurderingen af afregningspriser;

1.  opfordrer Kommissionen til at lade medlemsstaterne vælge beskatning efter den overskudsdelingsmetode, som gør det muligt at kalibrere overskud fra datterselskaber i samme virksomhed mellem flere lande, og øge gennemsigtigheden for så vidt angår skattemæssige afgørelser og offentliggørelsen af oplysninger for hvert land ved at gøre dem tilgængelige for medlemsstaternes borgere for at styrke den afskrækkende virkning.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik