RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 119kWORD 57k
14.10.2015
PE570.914v01-00
 
B8-1081/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


OECD ettepanekute kohta maksustamise vältimisega võitlemiseks


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek OECD ettepanekute kohta maksustamise vältimisega võitlemiseks  
B8-1081/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et OECD on maksustamise vältimisega võitlemiseks võtnud mitmeid meetmeid, mille on heaks kiitnud kümned riigid;

B.  arvestades, et see pakett ei taga piisavat läbipaistvust seoses aruandlusega riikide lõikes, mis piirneb ametiasutuste teabevahetusega, ega seoses eelotsustega, mis jäävad saladuseks;

C.  arvestades, et intellektuaalomandist saadava tuluga (patent box) seotud maksusoodustustest põhjustatud moonutuste küsimust ei ole reguleeritud;

D.  arvestades, et OECD püüab, nagu märkis Joseph E. Stiglitz, parandada süsteemi, mida parandada ei saa, sest see jääb kindlaks reaalturuväärtuse põhimõttele, mis annab võimaluse väärkasutusteks siirdehindade hindamisel;

1.  nõuab, et komisjon lubaks liikmesriikidel valida kasumi jaotamise põhjal maksustamise süsteemi, mis lubaks jagada tulu sama ettevõtte eri riikide tütarettevõtjate vahel, ja nõuab, et komisjon suurendaks eelotsuste ja riikide lõikes aruandluse läbipaistvust, nii et see teave oleks liikmesriikide kodanikele kättesaadav ja suureneks sätete hoiatav mõju.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika