PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 126kWORD 60k
14.10.2015
PE570.914v01-00
 
B8-1081/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o prijedlozima OECD-a za suzbijanje utaje poreza


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o prijedlozima OECD-a za suzbijanje utaje poreza  
B8-1081/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je OECD odredio paket mjera za suzbijanje utaje poreza koji su odobrili deseci država;

B.  budući da tim paketom nije postignut dovoljan napredak ni u pogledu transparentnosti objavljivanja informacija po zemljama, koje bi bilo ograničeno na razmjenu informacija među upravama, ni u pogledu poreznih rješenja koja će ostati tajna;

C.  budući da iskrivljavanje nastalo zbog sustava povlaštenog oporezivanja prihoda ostvarenih od intelektualnog vlasništva („patent box”) nije regulirano;

D.  budući da OECD „pokušava popraviti sustav koji je nemoguće popraviti”, kao što kaže Joseph E. Stieglitz, zato što ustraje na načelu nepristrane transakcije koje dovodi do zloupotrebe pri procjeni transfernih cijena;

1.  poziva Komisiju da dopusti državama članicama da odaberu sustav oporezivanja koji se koristi metodom udjela u dobiti koja omogućuje podjelu dobiti podružnica istog poduzeća između više zemalja te veću transparentnost poreznih rješenja i objavljivanja podataka po zemljama, čineći ih tako dostupnijima građanima država članica, kako bi se pojačao odvraćajući učinak.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti