PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 132kWORD 59k
14.10.2015
PE570.914v01-00
 
B8-1081/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl EBPO pasiūlymų dėl kovos su mokesčių vengimu


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

B81081/2015 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl EBPO pasiūlymų dėl kovos su mokesčių vengimu  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi EBPO atrinko tam tikras kovos su mokesčių vengimu priemones, kurioms pritarė daugelis valstybių;

B.  kadangi šio priemonių rinkinio skaidrumas nepakankamas nei informacijos atskleidimo pagal valstybę požiūriu, nes informacija keisis tik administravimo įstaigos, nei sprendimų dėl mokesčių požiūriu, nes jie išliks slapti;

C.  kadangi neišspręstas preferencinio pajamų iš intelektinės nuosavybės (angl. patent box) apmokestinimo sistemos sukelto iškraipymo klausimas;

D.  kadangi, Josepho E. Stiglitzo teigimu, EBPO „mėgina ištaisyti sistemą, kurios neįmanoma ištaisyti“, nes ji paremta įprastų rinkos sąlygų principu, ir tai suteikia progą piktnaudžiauti įvertinant sandorių kainodarą;

1.  ragina Komisiją suteikti valstybėms narėms galimybę pasirinkti apmokestinimą, grindžiamą pelno padalijimo metodu, kurį taikant galima paskirstyti tos pačios įmonės patronuojamųjų įmonių pelną skirtingose šalyse, ir padidinti sprendimų dėl mokesčių ir informacijos atskleidimo pagal valstybę skaidrumą suteikiant prieigą prie šių duomenų valstybių narių gyventojams, turint tikslą sustiprinti atgrasomąjį poveikį.

Teisinė informacija - Privatumo politika