REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 143kWORD 61k
14.10.2015
PE570.914v01-00
 
B8-1081/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par ESAO ierosinātajiem pasākumiem cīņai pret nodokļu apiešanu


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ESAO ierosinātajiem pasākumiem cīņai pret nodokļu apiešanu  
B8-1081/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā cīņai pret nodokļu apiešanu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) ir izvēlējusies vairākus pasākumus, ko apstiprinājuši daži desmiti valstu;

B.  tā kā attiecīgo pasākumu kopums nevairos pārredzamību attiecībā uz informācijas publicēšanu par katru valsti, jo būs vērsts tikai uz informācijas apmaiņu starp iestādēm, nedz arī attiecībā uz nodokļu nolēmumiem, kas tāpat netiks atklāti;

C.  tā kā nav novērsts izkropļojums, ko radījusi preferenciālu nodokļu piemērošana no intelektuālā īpašuma tiesībām gūtiem ieņēmumiem („patentlodziņa” režīms);

D.  tā kā, ekonomikas profesora Joseph E. Stiglitz vārdiem, ESAO „cenšas salabot sistēmu, kura nevar pastāvēt”, jo tās pamatā ir galvenokārt nesaistītu pušu darījuma princips, tādēļ ir iespējama ļaunprātīga rīcība, nosakot transfertcenas,

1.  pieprasa, lai Komisija ļautu dalībvalstīm, kuras to vēlas, piemērot nodokļus saskaņā ar peļņas dalījuma metodi, kas ļauj viena uzņēmuma filiāļu gūto peļņu sadalīt starp vairākām valstīm, un lai Komisija nodrošinātu, ka nodokļu nolēmumi un par katru valsti publicētā informācija ir pārredzamāka un pieejama dalībvalstu sabiedrībai, tā veicinot preventīvo iedarbību.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika