PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 125kWORD 60k
14.10.2015
PE570.914v01-00
 
B8-1081/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la propunerile OCDE privind combaterea evaziunii fiscale


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la propunerile OCDE privind combaterea evaziunii fiscale  
B8-1081/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât OCDE a reținut o serie de măsuri aprobate de zeci de țări în vederea combaterii fraudei fiscale;

B.  întrucât acest pachet nu este suficient de transparent nici în ceea ce privește raportarea pentru fiecare țară în parte, care s-ar limita la schimburi de informații între administrații, nici în ceea ce privește deciziile fiscale, care vor rămâne secrete;

C.  întrucât denaturarea concurenței creată de regimurile fiscale preferențiale aplicate veniturilor provenite din proprietatea intelectuală (regimurile fiscale favorabile pentru brevete) nu este soluționată;

D.  întrucât OCDE încearcă să repare un sistem care nu poate fi reparat, așa cum a menționat Joseph E. Stiglitz, deoarece insistă asupra principiului concurenței depline, care dă naștere la abuzuri în evaluarea prețurilor de transfer,

1.  solicită Comisiei să acorde statelor membre posibilitatea de a opta pentru un regim de impozitare conform metodei de partajare a beneficiilor, care permite distribuirea beneficiilor realizate de filialele aceleiași întreprinderi între mai multe țări, și creșterea transparenței deciziilor fiscale și a raportării pentru fiecare țară în parte, făcându-le accesibile cetățenilor din statele membre pentru a accentua efectul disuasiv.

Notă juridică - Politica de confidențialitate