NÁVRH UZNESENIA
PDF 132kWORD 60k
14.10.2015
PE570.914v01-00
 
B8-1081/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o návrhoch OECD v oblasti boja proti daňovým únikom


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o návrhoch OECD v oblasti boja proti daňovým únikom  
B8-1081/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže OECD prijalo súbor opatrení na boj proti daňovým únikom, ktoré schválili desiatky krajín;

B.  keďže v tomto súbore sa v otázke transparentnosti uverejňovania informácií podľa jednotlivých krajín nejde dostatočne ďaleko, čím by došlo k obmedzeniu na výmenu informácií medzi orgánmi verejnej správy, ani v otázke daňových rozhodnutí, ktoré by boli naďalej tajné;

C.  keďže sa nevyriešila ani deformácia vyplývajúca z preferenčných daňových systémov pre príjmy z oblasti duševného vlastníctva (patent box);

D.  keďže, ako uviedol Joseph E.Stiglitz, OECD „sa snaží napraviť systém, ktorý je nenapraviteľný“, pretože trvá na princípe nezávislého vzťahu, ktorý vedie k zneužívaniu pri posudzovaní transférovej ceny;

1.  žiada Komisiu, aby umožnila členským štátom, aby si zvolili zdanenie podľa metódy rozdelenia zisku, ktorá umožňuje rozdeliť zisky dcérskych spoločností jedného podniku medzi viaceré krajiny, a aby zvýšili transparentnosť daňových rozhodnutí a zverejňovania informácií podľa jednotlivých krajín tým, že ich sprístupní občanom členských štátov, aby sa posilnil odradzujúci účinok.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia