FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 123kWORD 57k
14.10.2015
PE570.914v01-00
 
B8-1081/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om OECD:s förslag om åtgärder mot skatteflykt


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Förslag till Europaparlamentets resolution om OECD:s förslag om åtgärder mot skatteflykt  
B8-1081/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  OECD har fastställt en rad åtgärder som godkänts av tiotals länder för att kontrollera skatteflykt.

B.  Detta åtgärdspaket är inte tillräckligt långtgående vad gäller insyn i publiceringen av landsspecifik information, som endast skulle gälla informationsutbyte mellan förvaltningar, eller skattebeslut, som även i fortsättningen kommer att vara konfidentiella.

C.  Den snedvridning som förorsakats av systemen för förmånsbeskattning på inkomster från immateriella rättigheter (”patent box”) har inte åtgärdats.

D.  OECD ”försöker reparera ett system som inte går att reparera”, såsom Joseph E. Stiglitz påpekar, eftersom det håller fast vid principen om fullständig konkurrens som ger upphov till missbruk vid bedömningen av internprissättningen.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att låta medlemsstaterna välja en beskattning som bygger på vinstdelningsmetoden, som gör det möjligt att fördela vinsterna från ett företags dotterföretag mellan flera länder, och att öka insynen i skattebesluten och publiceringen av landsspecifik information genom att se till att de blir tillgängliga för allmänheten i medlemsstaterna i syfte att öka den avskräckande effekten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy