ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 134kWORD 61k
14.10.2015
PE570.916v01-00
 
B8-1082/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно отношенията между Европейската комисия и тютюневото лоби


Софи Монтел, Флориан Филипо, Доминик Билд

Предложение на Европейския парламент относно отношенията между Европейската комисия и тютюневото лоби   
B8-1082/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че сдружението Corporate Europe Observatory („Обсерваторията на корпоративна Европа“) беше сезирала Европейския омбудсман срещу Комисията във връзка с неспособността на Комисията да приложи във своите отношения с тютюневата промишленост правилата относно Рамкова конвенция на СЗО за контрол на тютюна;

Б.  като има предвид, че Омбудсманът реши да изиска от Комисията да публикува онлайн подробностите относно всички заседания, проведени с тютюневото лоби, и да създаде задължителен регистър за прозрачност;

В.  като има предвид, че от проведеното от Омбудсмана разследване става ясно, че висш държавен служител наистина е участвал в едно от заседанията, заедно с адвокат, работещ за Philip Morris, противно на неговите твърдения;

Г.  като има предвид, че вече има случай, при който Комисията се е компрометирала с големите групировки в промишления отрасъл по време на преразглеждането на директивите относно тютюневите изделия, като скандалът доведе до подаването на оставка на члена на Комисията Джон Дали;

1.  призовава за за започване на разследване относно отношенията на Комисията с големите промишлени групировки и изисква преустановяването на срещите при закрити врата между служителите на Комисията и големите частни групировки.

 

Правна информация - Политика за поверителност