PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 122kWORD 60k
6.10.2015
PE570.919v01-00
 
B8-1085/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la susținerea inițiativelor de reducere a emisiilor


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la susținerea inițiativelor de reducere a emisiilor  
B8-1085/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere punctele prevăzute în programul european „Life”,

–  având în vedere obiectivele programului Orizont 2020,

–  având în vedere țintele ambițioase ale programului „Spre o economie circulară”, promovat de Comisia Europeană,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât este urgent să fie reduse emisiile în Europa și în lume din cauza schimbărilor climatice;

B.  întrucât s-au înregistrat succese în „Mișcarea de tranziție”, care promovează micile schimbări de jos în sus pentru reducerea emisiilor în multe orașe europene;

C.  întrucât inițiativa orașului Paris de a recompensa cetățenii care parcurg o distanță mai mare cu bicicleta decât cu autoturismul pentru a ajunge la locul de muncă a avut succes,

1.  invită Comisia să sprijine astfel de idei pozitive ca cele menționate anterior prin crearea unui site internet de informare privind toate inițiativele locale, ale întreprinderilor sau ale societății civile adoptate pe teritoriul statelor membre în lupta pentru reducerea emisiilor.

Notă juridică - Politica de confidențialitate