PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 122kWORD 60k
6.10.2015
PE570.920v01-00
 
B8-1086/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la drepturile omului


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la drepturile omului  
B8-1086/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special preambulul,

–  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolele 2, 3, 6 și 21,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 205,

–  având în vedere Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația (2015-2019),

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit organizației Amnesty International, 2014 a fost un an catastrofal pentru milioane de oameni ale căror drepturi fundamentale au fost încălcate;

B.  întrucât „nerecunoașterea și disprețuirea drepturilor omului au dus la actele barbare care insultă conștiința omenirii”, potrivit preambulului la Declarația universală a drepturilor omului;

C.  întrucât este imposibil să se creadă că se pot atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului fără promovarea drepturilor omului și întrucât respectarea drepturilor omului este, prin urmare, esențială pentru garantarea dezvoltării;

1.  solicită Comisiei să îndemne statele membre să facă din drepturile omului o prioritate, mai ales în contextul actualei crizei a refugiaților.

Notă juridică - Politica de confidențialitate