NÁVRH USNESENÍ
PDF 130kWORD 59k
2.10.2015
PE570.921v01-00
 
B8-1087/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o podpoře studie a výzkumného fondu určeného na léčbu HIV a AIDS


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o podpoře studie a výzkumného fondu určeného na léčbu HIV a AIDS  
B8-1087/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 2 Evropské úmluvy o lidských právech,

–  s ohledem na článek 11 Evropské sociální charty,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že se na základě údajů WHO ukazuje, že se se v Evropě navzdory pokrokům v léčbě a v preventivních opatřeních zvyšuje míra šíření viru HIV (za rok 2013 bylo v oblasti mezi Evropou a střední Asií diagnostikováno přibližně 136 000 nových případů);

B.  vzhledem k tomu, že by se riziko šíření této nemoci mohlo zvýšit kvůli migrační krizi, kdy do Evropy přicházejí i osoby z rozvojových zemí;

C.  vzhledem k tomu, že do boje proti šíření daného viru se musejí zapojit členské státy, ale především evropský systém tak, aby byla zajištěna koordinace politik a účinnější opatření na celém území Unie;

D.  vzhledem k tomu, že tento boj musí rovněž zahrnovat neustálý pokrok ve výzkumu, a vzhledem mimo jiné k výsledkům, jichž dosáhli italští vědci z Tridentu, týkajícím se bílkoviny zvané Serinc5, jež může představovat přirozenou obranu před virem HIV;

1.  žádá Komisi, aby navrhla studii o léčbě HIV a AIDS a případně výzkumný fond určený na tuto léčbu, neboť již provedené výzkumy jsou vzhledem k novému vývoji zastaralé.

Právní upozornění - Ochrana soukromí