ONTWERPRESOLUTIE
PDF 124kWORD 58k
2.10.2015
PE570.921v01-00
 
B8-1087/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de bevordering van een studie en een onderzoeksfonds met betrekking tot de genezing van hiv/aids


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de bevordering van een studie en een onderzoeksfonds met betrekking tot de genezing van hiv/aids  
B8-1087/2015

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 2 van het EVRM,

–  gezien artikel 11 van het Europees Sociaal Handvest,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat op basis van de gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie een grotere verspreiding wordt vastgesteld van het hiv-virus in Europa, ondanks de vooruitgang van de medische behandelingen en van de maatregelen in het kader het preventiebeleid (diagnosticering in 2013 van ongeveer 136 000 nieuwe gevallen in Europa en Centraal-Azië);

B.  overwegende dat met de migratiecrisis en het feit dat ook personen uit ontwikkelingslanden Europa binnenkomen, het verspreidingsrisico kan toenemen;

C.  overwegende dat bij de strijd tegen de verspreiding van het virus de lidstaten betrokken moeten worden, maar vooral het Europese systeem, om een coördinatie van de beleidsmaatregelen en een efficiënter optreden op het hele grondgebied van de Unie te garanderen;

D.  overwegende dat bij deze strijd niet mag worden afgezien van een voortdurende vooruitgang van het onderzoek en bovendien rekening houdend met de resultaten die zijn verkregen door Italiaanse onderzoekers in Trente met betrekking tot de Serinc5-proteïne, die een natuurlijke verdediging tegen hiv kan bieden;

1.  verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen voor een studie over de genezing van hiv/aids en eventueel een aan deze genezing te wijden onderzoeksfonds, aangezien de studies die reeds zijn uitgevoerd, een anachronisme zijn ten opzichte van de nieuwe, evoluerende situatie.

Juridische mededeling - Privacybeleid