PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 125kWORD 61k
2.10.2015
PE570.921v01-00
 
B8-1087/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la lansarea unui studiu și a unui fond de cercetare consacrate tratării HIV/SIDA


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la lansarea unui studiu și a unui fond de cercetare consacrate tratării HIV/SIDA  
B8-1087/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 2 din Convenția europeană a drepturilor omului,

–  având în vedere articolul 11 din Carta socială europeană,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, din datele furnizate de OMS, reiese că rata de răspândire a virusului HIV a crescut pe continentul european, în ciuda campaniilor profilactice și a progreselor realizate în materie de tratamente medicale (în 2013, au fost diagnosticate aproximativ 136 000 de noi cazuri în Europa și în Asia Centrală);

B.  întrucât, odată cu criza migrației și intrarea în Europa a unor persoane care provin și din țări în curs de dezvoltare, riscul de difuzare ar putea crește;

C.  întrucât lupta împotriva răspândirii virusului ar trebui să implice statele membre, dar, mai ales, sistemul european, pentru a garanta o coordonare a politicilor și o acțiune mai eficace pe întreg teritoriul Uniunii;

D.  întrucât această luptă împotriva virusului nu poate face abstracție de progresele constante ale cercetării; ținând seama, de asemenea, de rezultatele obținute de cercetătorii italieni din Trento în ceea ce privește proteina Serinc 5, capabilă să ofere o protecție naturală împotriva HIV,

1.  solicită Comisiei să propună realizarea unui studiu privind tratarea HIV/SIDA și, eventual, crearea unui fond de cercetare consacrat acestui tratament, studiile deja realizate fiind depășite, având în vedere noua situație, care continuă să evolueze.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate